Hlavní organizátori:

Špeciálny HUMOUR in DANCE by elledanse (SK)

Tvorba Divadla elledanse sa zameriava najmä na súčasný tanec, hudbu a fyzické divadlo. Prepája rôzne umelecké žánre a štýly, čím nadväzuje na celosvetový trend prelínania umeleckých prejavov. elledanse sa však nevenuje len tancu, ale otvára sa rôznym kultúrnym podujatiam - výstavám, koncertom, workshopom, filmovým premietaniam, diskusiám či detským táborom. Okrem divadelných produkcií ponúka elledanse možnosť sa v tanci aj vzdelávať vo vlastnej tanečnej škole.

Sídlom tanečnej scény elledanse sa stal historický objekt bývalého bitúnku na Miletičovej ulici. Zakladateľke divadla, jeho umeleckej riaditeľke, choreografke Šárke Ondrišovej, sa ho podarilo premeniť na profesionálne Divadlo a Tanečnú školu elledanse s vlastnou tanečnou Company.

elledanse vytvára každú divadelnú sezónu aspoň jedno vlastné pôvodné tanečné predstavenie (napr. Fuga, Voda na vode, Quadrans, Jablko, Silent Snow, Pocta kravám či Canto Hondo). Predvádza ich aj na medzinárodných festivaloch a zahraničných pódiách v Českej republike, v Poľsku či v Maďarsku.

Tanečné predstavenie HUMOUR in DANCE by elledanse je vytvorené špeciálne pre Kremnické gagy prierezom najlepších inscenácií divadla (Jablko, Quadrans, Voda na vode, FUGA, Silent Snow Show, Pocta kravám, Drops) s postavou moderátora Csongora Kassaia. Svojimi krátkymi výstupmi prepája tie najvtipnejšie pasáže z jednotlivých predstavení. Je vhodné pre všetkých divákov od cca +10 rokov.

www.elledanse.sk

Fotogaléria
ELLEDANSE (SK) - Pocta kravám. E. Leeger. Foto © Noro KnappELLEDANSE (SK) - Jablko. Csongor Kassai. Foto © Noro Knapp ELLEDANSE (SK) - Quadrans. Lýdia Petrusová. Foto © Noro KnappELLEDANSE (SK) - Quadrans. Foto © Noro Knapp